ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒   Mini English Program (MEP
Contact us any day.Tel 0-2965-2880, 08-1644-8855,08-9170-8900,08-1318-8877 Email : borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
Welcome to Bowornpan Kindergarten School
ระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่Academicf
  Honor Proclamation
                     
 
 
   
   
   
   
                     
  
Borwornpun Kindergarten School 2
was evaluated by the office of
standardization education quality at
 
the level of ** Very Good ** 
 
                     
   
 
     
     
     
     
       
    
 
Borwornpun Nursery is the private
 
nursery which has the standard
 
performance according the rule of
 
the Ministry of Social Department
 
and Human Security
                   
   
 
     
     
     
     
                   
 
 
Borwornpun Kindergarten School 2
 
passed the test about the quality of
 
drinking supply by the "The
  Metropolitan Waterworks Authority"
   การพัฒนา
    1.นวัตกรรม  
    2.CAI  
    3.สรุปผลการประเมินคุณภาพ  
       3.1 ประเมินคุณภาพภายใน  
       3.2 ประเมินคุณภาพภายนอก  
  
    

   * Information News

   Taekwondo < 15/02/2014 >
   Happy Father's Day < 4/12/2013 >
   Loy Kratong Festival < 15/11/2013 >
   Parent meetings < 16/06/2013 >
   Teacher' s Day < 13/06/2013 >
   Visakha Puja Day < 23/05/2013 >
   Chakri Day
 
SatitKasatsert School
 
Satitchula School
Satitprasarnmit School
 
Satitsuansunandha School
 
Rajinibon School
 
Rachawinit School
 
Bangkok Christion College School
 
Saint Gabriel's College College School
 
Joan of Arc School
 
St.Francis Xavier Convent School
 
Prachaniwet School
 
.Cholapratan School
 
 
 
 
 
     
 Safety of the school
  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน

 

กล้องวงจรปิด

   โรงเรียน มีกล้องวงจรปิดติดตั้งทั้ง โรงเรียน และระบบ Web Camera

และ ผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ บางรุ่น

เช่น iphone, ipad และ android เพื่อดูบุตรตลอดทั้งวันจากบ้านหรือสถานที่

ทำงานของผู้ปกครองรวมทั้ง ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ